VDKlink

 

Kleding.....uw pakkie an!

Via deze link kunt u vanaf 1 juli a.s. de voorderingen van ODES in het kader van de actie vdk volgen. Evenals voorgaande jaren probeert ODES weer door middel van dit initiatief fondsen te werven om de uitvoering van operette, zoals die door componist en tekstschrijver is bedoeld, mogelijk te maken. Door het verdwijnen van veel overheidssteun wordt cultuur langzaamaan in de financiële ban gedaan. Wij vragen uw hulp bij het samenstellen van deze produktie. Het thema dit jaar is " Kleding ..... uw pakkie an " , een frase uit de musical Aïda. Middels uw bijdrage kunt u meewerken aan de productie. Is het geen fantastisch idee dat, wanneer u straks in de zaal ziet dat u heeft bijgedragen aan het kostuum van een solisdt of koorlid. Kortom al wat nodig is om deze prachtige operette te doen klinken en te laten zien zoals het heurt!

U kunt ons ondersteunen door gebruik te maken van het project vdk. Het logo fonds 1818, dat participeert in dit project, verdubbelt uw donatie indien het project slaagt. Bovendien willen wij onze dankbaarheid tot uitdrukking brengen door iets tegenover uw donatie te stellen. Dat varieert van eeuwige dankbaarheid tot een VIP behandeling bij het bezoek aan onze voorstelling.
U kunt al doneren vanaf 10 euro.

Iedere donatie is meer dan welkom.

Bezoek daarom vanaf 1 juli a.s. voor meer informatie over dit project de site van vdk en lees hoe u ons kunt helpen.