Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u meer informatie dan kunt u zich wenden tot de onderstaande bestuursleden

SECRETARIAAT

Voorzitter:
Rob Mol
voorzitter@odes.nl

Secretariaat:
Linda Leferink
Hof van Leiden 42
2631 XG NOOTDORP

telefoon:
015 8893462
secretaris@odes.nl

Penningmeester:
Gerard Bruggeling
penningmeester@odes.nl

Verder bestaat het bestuur uit 2 algemene bestuursleden die veel uiteenlopende taken verrichten te weten:

André van den Hoogenband en Mary Kok.

ODES werkt conform een privacyprotocol. Hiermee voldoet ODES aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt het protocol hier downloaden.